Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

speciální, vzdělávací, potřeby

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
THE INFLUENCE OF PROJECT PARALYMPIC SCHOOL DAY TOWARDS INTEGRATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN PHYSICAL EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC AND THE AUSTRALIA
 (Tereza KLIMEŠOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rb7ky7// | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná tělesná výchova | Theses on a related topic

Základní školy s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a na romské žáky
 (Rostislav Maršálek)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l3jcg/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Využití počítače při vyučování se zaměřením na žáky se zdravotním znevýhodněním
 (Věra Filgasová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/coiad/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující úspěšnou integraci žáků se zdravotním postižením na základních školách
 (Radka Lišková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i6abu/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením na základních školách
 (Jarmila Červená)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nhd6y/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Pracovní uplatnění absolventů střední školy se zdravotním postižením na trhu práce
 (Jiří Homola)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b5h36/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Theses on a related topic

Informovanost žáků a studentů o dobrovolnictví poskytovaném osobám se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.
 (Andrea Pechancová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vuwmh/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Učitelé základních škol, informační a komunikační technologie a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 (Květa Frühaufová)

2015, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//6algt1// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Individuální podpora dívky s lehkým mentálním postižením a sociálním znevýhodněním
 (Adéla Kučová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xqkt1/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)