Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

komunikace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)
Očekávání zaměstnavatelů v sociálních službách (s ohledem na profil absolventů oboru Zdravotně-sociální pracovník)
 (Veronika POŠTULKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ywg1pu// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Analýza uplatnitelnosti absolventů oboru zdravotně sociální pracovník na trhu práce
 (Natálie PRASLIČKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//246cbo// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Zdravotně sociální pracovník v paliativní péči
 (Veronika SIUDOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//oirboo// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Zdravotně sociální pracovník jako člen multidisciplinárního týmu v lůžkovém rehabilitačním zařízení
 (Edita HOLUBKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//0k1a4v// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Theses on a related topic

Zdravotně sociální pracovník z pohledu laické veřejnosti
 (Kristýna Drobná)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//p3nxmh// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Zdravotně sociální pracovník v sociálně aktivizační službě
 (Denisa Frydrýšková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//c68ubb// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Zdravotně sociální pracovník jako součást multidisciplinárního týmu paliativní péče
 (Ivana VEČERKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//59cdga// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Význam odborné praxe pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník
 (Erika Komoňová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//g4dws2// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Informovanost studentů středních škol o oboru zdravotně sociální pracovník
 (Aneta Mazánková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//glhf01// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Praktické vzdělávání studijního oboru Zdravotně sociální pracovník z pohledu studentů
 (Lucie OLŠINOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//u82bey// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 44 theses)