Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Střední kodex 1950

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Dědické právo v OZ 1950
 (Antonín Krtička)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j0ju5/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Dědické právo v OZ 1950
 (Antonín Krtička)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j0ju5/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Občanské právo jako všeobecné soukromé právo – systém občanského práva, systematika občanského zákoníku, komparace SOZ (zák. č. 40/1964 Sb.) a NOZ (zák. č. 89/2012 Sb.)
 (Kateřina Bubicová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/mogcv/ | Právní specializace / Soudní a notářská administrativní činnost | Theses on a related topic

Dopady rekodifikace soukromého práva na směnečné právo
 (Petr Sopuch)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zsxkh/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Pronikání římského práva do středověkých českých zemí. Arnoštova provinciální statuta z roku 1349 a římské právo?
 (Lenka Malárová)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/daw86/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Theses on a related topic

Civilní a prétorské právo římské - komparace
 (Markéta Hellerová)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qb8qp/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Majetkové právo mezi manžely se zaměřením na věno v římském právu
 (Pavel Schmidt)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pexf3/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Římské právo a střední občanský zákoník
 (Martin Sieber)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ut82z/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)