Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

závazkové právo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
PROMĚNY INSTITUTU MANŽELSTVÍ NA POZADÍ VŠEOBECNÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Z ROKU 1811, ZÁKONA O PRÁVU RODINNÉM Z ROKU 1949 A ZÁKONA O RODINĚ Z ROKU 1963
 (Petr PAPEŽ)

2019, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ijnvmj// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Optimalizace stavební smlouvy o dílo z pohledu subdodavatele
 (David Hanák)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mxl38/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Návrh nového občanského zákoníku z pohledu ústavního práva
 (Robert Pšenko)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/stdcy/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Typologizace režimů Zambijské republiky od roku 1964 do roku 2016
 (Daniel Petříček)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6070 | Politologie / Politologie - africká studia | Theses on a related topic

Římské právo a střední občanský zákoník
 (Martin Sieber)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ut82z/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Uzavírání pojistných smluv podle NOZ (nový občanský zákoník)
 (Barbora Kaloudová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xtbgo/ | Hospodářská politika a správa / Pojišťovnictví | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)