Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Automatizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Výukový systém s hradlovým polem pro předmět Číslicová a mikroprocesorová technika I
 (Petr Dvořák)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116109 | Elektrotechnika / Aplikovaná elektronika | Theses on a related topic

Bitové a logické operace v číslicové technice
 (Tomáš Schűhler)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116197 | Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie | Theses on a related topic

Laboratorní stanoviště pro předmět Číslicová a mikroprocesorová technika Bc.
 (Michal Gela)

2010, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78871 | Elektrotechnika / Aplikovaná a komerční elektronika | Theses on a related topic

Číslicová technika - laboratorní úlohy v mikroelektronice
 (Radim VYMĚTAL)

2006, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dgbsdq// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Využití OLED displeje v biomedicínské číslicové technice
 (Marta Ševčáková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128549 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic

Návrh a hardwarová realizace logické jednotky pro zobrazování pracovní frekvence pro generátor f = 2,45~GHz pro zkoušky interference a susceptibility
 (Antonín HORÁK)

2005, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7enwts// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Theses on a related topic

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy
 (Leona Randýsková)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/gg034/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Měření a hodnocení finanční stability a výkonnosti firmy
 (Jan Hejl)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/nmk24/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Využitelnost a efektivita mobilního Internetu v ČR pro podniky a neziskové organizace
 (Jan Vondráček)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//a4xk7p// | Informační technologie / | Theses on a related topic

SIEMENS LOGO! RCE - možnost využití ve výuce informatických předmětů - Přídavná zařízení a síťové funkce
 (Jiří MACH)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//s7mee5// | Specializace v pedagogice / Informační technologie a e-learning | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)