Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Monitorace hemodynamiky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Znalosti sester v oblasti monitorace hemodynamiky v intenzivní péči
 (Petra Mertová)

2021, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kc6ni/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Management monitorace invazivní hemodynamiky v intenzivní péči
 (Barbora TALACKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//mk4xbz// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Znalosti sester v oblasti monitorace hemodynamiky v intenzivní péči
 (Petra Mertová)

2021, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kc6ni/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Zoorehabilitace za účasti psa v ucelené rehabilitaci jedinců v dlouhodobé zdravotní péči
 (Kristýna Machová)

2018, Disertační práce, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//3t5ukn// | Zootechnika / Obecná zootechnika | Theses on a related topic

Měření krevního tlaku a pulzu - rozdíly v digitálním a manuálním měření
 (Lucie Novotná)

2022, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wvslk/ | Intenzivní péče / | Theses on a related topic

Prevence a rizikové faktory vzniku dekubitů u chirurgických pacientů v rámci perioperační péče a znalosti všeobecných sester v rámci intenzivní a perioperační péče
 (Alena REICHENBACHOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lzj89b// | Všeobecné ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Znalosti sester v oblasti monitorace hemodynamiky v intenzivní péči
 (Petra Mertová)

2021, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kc6ni/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Invazivní a neinvazivní monitorace kardiovaskulárního systému všeobecnými sestrami v klinické praxi
 (Petra Odehnalová)

2022, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//s22vz6// | Všeobecné ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Invazivní monitorace v intenzivní péči
 (Tomáš CUPER)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7gr7ob// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Péče o pacienty s COVID-19 na jednotce intenzivní péče
 (Koláčková Koláčková)

2022, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/cqrxu/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)