Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

video

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Video - autorské video
 (Tereza VÍZNEROVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1gz80z// | Výtvarná umění / Multimediální design, specializace Multimédia | Theses on a related topic

Video - autorské video
 (Tereza VÍZNEROVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1gz80z// | Výtvarná umění / Multimediální design, specializace Multimédia | Theses on a related topic

Grafika v souvislostech
 (Markéta Křečková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB7906 | Specializace v pedagogice / Grafická tvorba - multimédia | Theses on a related topic

Vliv fotografie na zapamatování a vybavení nové slovní zásoby anglického jazyka
 (Josef BARTOŇ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//14qsil// | Učitelství pro základní školy / Uč. cizích jazyků pro ZŠ-AJ navazující | Theses on a related topic

3D animace řeči v kontextu videoher
 (Lenka Michalková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h6pxu/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Animace mimiky lidského obličeje a řeči v Blenderu
 (Tomáš VILÍMEK)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ax4b24// | Inženýrská informatika / Počítačové a komunikační systémy | Theses on a related topic

Proměny animace v tvorbě Hermíny Týrlové (analýza prostoru, postav a způsobu animace)
 (Tereza ŠTĚPÁNKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dehf50// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia | Theses on a related topic

Performativní cesty galerijní animace. Zprostředkování umění jako proměna.
 (Barbora Svátková)

2011, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s534m/ | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova | Theses on a related topic