Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Management mimořádných událostí v přednemocniční neodkladné péči
 (Zbyněk Kudrna)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pmatt/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Krizový management obce (města)
 (Ivana Hošková)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/a5b9r/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Krizový management v přeshraničních vztazích
 (Lucie Nesládková)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/jxbx8/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Demografická charakteristika posvitavské sídelní aglomerace jako podklad pro krizový management
 (Alexandra Šplíchalová)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bsw8i/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství zeměpisu pro základní školy | Theses on a related topic

Krizový management obce (města)
 (Pavel Forman)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/x2jbu/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Krizový management územního samosprávného celku a jeho činnost v době řešení krizové situace
 (Lukáš BENDULA)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yiab8d// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Návrh informačního portálu a informačního systému pro SAR (Search and Rescue) složky integrovaného záchranného systému
 (Jiří Zeman)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/unm11/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Role krizového managementu při řešení průmyslových havárií v urbanizovaných oblastech
 (Ivana Ottenschlägerová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ujgm0/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Průmyslové havárie a ochrana životního prostředí
 (David Svoboda)

2007, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wtmki/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Postup při likvidaci průmyslové havárie
 (Marek Sýs)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fik8vr// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)