Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Krizové řízení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 42 theses)
Survey for community planning of social services in the administrative district of the municipality with extended competence Olomouc
 (Michal Pytlíček)

2015, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rk863v// | Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions | Theses on a related topic

Historický vývoj území vodních ploch v horním povodí řeky Moravy se zaměřením na ORP Šternberk a ORP Moravská Třebová
 (Hana VIAČKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//trqrym// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Zhodnocení role obcí v procesu krizového řízení (na příkladu obce III.)
 (Jana Vejsadová)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zm2n6/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby jako základní složka IZS na úrovni ORP
 (Michaela Bečicová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vz04ct// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Krizový management obce s rozšířenou působností
 (David Honců)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8327 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Komparace municipálního managementu obcí s rozšířenou působností v okrese Louny
 (Michaela Kaczová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/u4v19/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Management obce a jeho specifika
 (Šárka Večeřová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/yn4ac/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Implementace konceptu SMART do managementu obcí s 3-5 tis. obyvateli v Ústeckém kraji
 (Tomáš HARANT)

2020, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//kc98kb// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Management ochrany proti povodním obce s rozšířenou působností
 (Michaela Bidmonová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0i4dac// | Ekonomika a management / Management ochrany podniku a společnosti | Theses on a related topic

Zhodnocení hospodaření s majetkem vybraných obcí České republiky s využitím dotací
 (Martina Mrázková)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127630 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 42 theses)