Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

civilni ochrana

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Bezpečnost a civilní ochrana jako součást osnov ZSV
 (Martin Koželuh)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vz3cs/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy | Theses on a related topic

Zavedeni výuky předmětu Civilní ochrana a řešení mimořádných situací na střední škole
 (Jaroslav Matula)

2020, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ewlxzr// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Pyrotechnická ochrana civilního letectví
 (Alena Hájková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/ioa22/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Civilní ochrana na úrovni Evropské unie
 (Jan Muzika)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//r7wcz1// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Ochrana obyvatelstva v České republice ve vazbě na žáky středních škol
 (Jan BABÁK)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//3w0c2p// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Ochrana slabší strany v závazcích podle občanského zákoníku
 (Daniel Houska)

2017, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/81355 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Obchodní a mezinárodní hospodářské právo | Theses on a related topic

Civilní protiletecká ochrana a Luftschutz v Pardubicích v letech 1935 - 1945
 (Jakub Ošlejšek)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM3622 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - dějepis, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - občanská nauka | Theses on a related topic

Posouzení vývoje právní úpravy civilní ochrany/obrany ve vztahu k zaměření civilní ochrany/obrany a komplexnosti zabezpečení obyvatelstva
 (Petr ONDRÁK)

2012, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nx24a7// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Ochrana a bezpečnost civilního letectví
 (Filip Rabinský)

2017, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vyed5z// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)