Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

cistirensky kal

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Podnikatelský plán na prodej pyrolýzních jednotek zpracovávající čistírenský kal
 (Štěpán Havlín)

2023, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/90134 | Podniková ekonomika a management / | Theses on a related topic

Karbonizovaný čistírenský kal a jeho vliv na vybrané půdní parametry
 (Kateřina Mikulcová)

2023, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//h4794m// | Agroekologie / | Theses on a related topic

Analýza obsahu vybraných léčiv v čistírenských kalech a posouzení možnosti materiálové transformace čistírenských kalů
 (Anna Šebková)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vwibch// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Theses on a related topic

Laboratorní ověření nové metody zpracování čistírenských kalů
 (Rudolf Ricka)

2019, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136642 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Vliv technologie zpracování čistírenských kalů na obsah perzistentních látek
 (Vojtěch Kasan)

2023, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/151331 | Odpadové hospodářství a úprava surovin / | Theses on a related topic

Možnosti termického zpracování čistírenských kalů
 (Kateřina Brožová)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141669 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Techniky přípravy vzorků čistírenského kalu pro stanovení reziduí antibiotik
 (Hana HUDZIECOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//itfo2w// | Chemie / | Theses on a related topic

Výzkum dlouhodobé metanizace čistírenských kalů při nízkých teplotách.
 (Grzegorz Pilarski)

2019, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141724 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Theses on a related topic

Teoretické možnosti získávání druhotných surovin z čistírenských kalů
 (Jana Vozníková)

2022, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/148413 | Odpadové hospodářství a úprava surovin / | Theses on a related topic

Možnost aplikace upraveného čistírenského kalu na půdu
 (Adam Sapoušek)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//52esm2// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)