Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kompostovani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Využití odpadů ze živočišné výroby při procesu kompostování gastroodpadu
 (Ester Badinová)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//pndlv4// | Zootechnika / Živočišné biotechnologie | Theses on a related topic

Porovnání technologií kompostování biologicky rozložitelných odpadů z hlediska zralosti kompostu metodou blízké infračervené spektroskopie
 (Olga Křížová)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//385d1i// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Theses on a related topic

Veřejná podpora kompostování
 (Eva Perútková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77909 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Moderní trendy při kompostování a vermikompostování gastroodpadů
 (David Jantač)

2023, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/151309 | Odpadové hospodářství a úprava surovin / | Theses on a related topic

Vliv inokulace Trametes versicolor a Bacillus subtilis na účinnost kompostování gastroodpadu
 (Mariia Balycheva)

2021, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gcpkhj// | Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie | Theses on a related topic

Vliv odlišných materiálových vstupů na kompostování biohlu a na kvalitu výsledného produktu
 (Matej Cholek)

2024, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ohuxxo// | Agroekologie / | Theses on a related topic

Navržení vhodného bakteriálního inokula pro podporu procesu kompostování gastroodpadu
 (Lucie Malinová)

2023, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//0qmgve// | Molekulární biologie a biotechnologie / | Theses on a related topic

Vliv přídavku biouhlu na technologii kompostování
 (Milan Chovanec)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144966 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Kompostování jako způsob nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 (Antonie Mikešová)

2021, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//itx8qx// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Biologicky rozložitelné odpady a kompostování
 (Pavlína Raichlová)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kw6ea8// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)