Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

automatizace vývoje

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Generování zdrojového kódu front-end aplikace z wireframe modelu
 (Lukáš Bajer)

2023, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9ax8ky// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Integrace nástroje Telosys pro generování zdrojového kódu do Visual Paradigm
 (Ondřej Vrána)

2024, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//0lcefa// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Generování zdrojového kódu z vývojového diagramu s využitím podprogramů
 (Tomáš BURDA)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//i4df20// | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Generování dokumentace ke zdrojovému kódu v jazyce Python
 (Juraj Novosád)

2024, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//wx7puz// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Využití UML a dalších metod formálního popisu aplikací pro generování zdrojového kódu aplikací a reverzní softwarové inženýrství.\nl{}
 (Martin MALANÍK)

2009, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//unemyu// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Generování dokumentace ze zdrojových kódu
 (Martin Feigl)

2018, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//extlew// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Šablony zdrojového kódu
 (Karel ENGL)

2021, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gyiqm8// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

Plugin do Eclipse pro tvorbu GUI s konfigurovatelným generováním zdrojového kódu
 (Zdeněk TUMPACH)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fxsjyv// | Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství | Theses on a related topic

Automatizace napojení C++ kódu do .Net rozhraní
 (Martin Gracík)

2011, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/igjfa/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Python-FLASK for creating simple web applications
 (Nina Rybárová)

2023, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qov98/ | Informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)