Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

metoda hraničních prvků

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
The Boundary Element Method for Shape Optimization in 3D
 (Jan Zapletal)

2017, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117052 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika | Theses on a related topic

Motivační základy k teorii integrálních rovnic
 (Alexandra Porembová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jrkui/ | Fyzika / Matematika se zaměřením na vzdělávání Fyzika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Metoda hraničních prvků pro řešení Poissonovy rovnice ve 3D
 (Lukáš Sideradis)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128480 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Numerické řešení okrajových úloh pomocí metody hraničních prvků
 (Tomáš Kalinec)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116164 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Metoda hraničních prvků pro řešení Poissonovy rovnice ve 3D
 (Lukáš Sideradis)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128480 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Řešení 2D Neumannovy úlohy s Laplaceovým operátorem nepřímou metodou hraničních prvků
 (Robert Skopal)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93378 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Utilization of discrete mathematics in parallel boundary element method
 (Michal Kravčenko)

2021, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//ickkji// | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika | Theses on a related topic

Metoda hraničních prvků pro řešení Poissonovy rovnice ve 3D
 (Lukáš Sideradis)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128480 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Acceleration of the space-time boundary element method using GPUs
 (Jakub Homola)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143855 | Výpočetní a aplikovaná matematika / Výpočetní metody a HPC | Theses on a related topic

Metoda hraničních prvků pro řešení Poissonovy rovnice ve 3D
 (Lukáš Sideradis)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128480 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)