Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

metoda hraničních prvků

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Parallel Boundary Element Methods in Space and Time
 (Michal Merta)

2016, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112272 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika | Theses on a related topic

Parallel Boundary Element Methods in Space and Time
 (Michal Merta)

2016, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112272 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika | Theses on a related topic

Modelování difuze chloridů pro analýzu trvanlivosti železobetonu
 (Petr Lehner)

2020, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145028 | Stavební inženýrství / Teorie konstrukcí | Theses on a related topic

Jiskrový výboj pro elektrochemické senzory
 (Petra Vargová)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j3p7v/ | Fyzika / Fyzika plazmatu a nanotechnologií | Theses on a related topic

Stochastické metody pro hodnocení rozlišovacích schopností nových biochemických ukazatelů u kardiovaskulárních onemocnění
 (Šárka Hašková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bdqne/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Rychlá multipólová metoda pro řešení Poissonovy rovnice
 (Petr Bílek)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bce7p/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Theses on a related topic

Zpětnovazební učení pro řízení optimalizovaných vestavěných systémů
 (Jakub Novák)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136160 | Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy | Theses on a related topic

Izolace a konstrukce biokatalyzátorů pro enviromentální aplikace
 (Táňa Koudeláková)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/igczy/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Acceleration of the space-time boundary element method using GPUs
 (Jakub Homola)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143855 | Výpočetní a aplikovaná matematika / Výpočetní metody a HPC | Theses on a related topic

Utilization of discrete mathematics in parallel boundary element method
 (Michal Kravčenko)

2021, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//ickkji// | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)