Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rizeny ambulantni program

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Dvanáctitýdenní ambulantní řízený program s kombinovanou zátěží po aorto-koronárním bypassu (CABG): vývoj svalové síly
 (Eva Roupcová)

2008, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/plgt5/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv řízeného kardiorehabilitačního programu s excentrickým a posilovacím tréninkem na svalovou sílu kolenních extenzorů a flexorů u kardiologicky nemocných osob
 (Kateřina Švejnohová)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lyyd8/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv ambulantního rehabilitačního programu na aerobní kapacitu, výkonnost a svalovou sílu u žen po akutním infarktu myokardu
 (Monika Sněhotová)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ya0gx/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Účinek 12týdenního ambulantního rehabilitačního programu u mužů nad 60 let po akutním infarktu myokardu
 (Jan Šplouchal)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r0kl8/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Účinek 12týdenního ambulantního rehabilitačního programu u mužů do 60 let po akutním infarktu myokardu
 (Michaela Kalábová)

2015, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lp5ee/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Zhodnocení vlivu programu kardiovaskulární rehabilitace na maximální aerobní a pracovní kapacitu a kvalitu života u pacientů po kardiochirurgickém zákroku
 (Pavlína Honková)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l4m77/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv dvanáctitýdenního ambulantního řízeného programu s kombinovanou zátěží na hemodynamické parametry u mužů po aorto-koronárním bypassu CABG
 (Veronika Šuteková)

2008, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x0533/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic