Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sluchové postižení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 33 theses)
Chráněné bydlení při Domově pro osoby se zdravotním postižením "Domov Horizont"
 (Veronika Buchlovská)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c3xss/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Problematika transformace v Domově pro osoby se zdravotním postižením pro mentálně postižené občany s kombinovanými vadami.
 (Jitka Popovská)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/kaq5o/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Rozvoj oromotorických schopností u osob v období adolescence a mladé dospělosti v domovech pro osoby se zdravotním postižením
 (Dominika Danišová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fs57b/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Vnímání fyzioterapie v kontextu komplexní rehabilitace u klientů v Domově pro seniory a v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Újezdci u Klatov
 (Miroslava WAWREČKOVÁ KROUPOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qwmwv0// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Aktivizační pracovník v domově pro osoby se zdravotním postižením
 (Jana Němečková)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ni2fo/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Využití terapeutického konceptu Snoezelen v domově pro osoby se zdravotním postižením
 (Miroslava Polášková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hyyz0/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Implementace Bazální stimulace v Domově pro osoby se zdravotním postižením
 (Jana Přerovská)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fpkyn/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Volnočasové aktivity pro mentálně a tělesně postižené v Domově pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky
 (Kateřina PETERKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pwfk6i// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Volnočasové aktivity pro jedince s mentálním a kombinovaným postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením
 (Filip Knobloch)

2018, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//jrpona// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 33 theses)