Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Klíčová slova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Návrh pracovních listů a zařazení předmětu Požární bezpečnost staveb do výuky na středních odborných školách
 (Irena Škrabková)

2020, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/bpncoj/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Theses on a related topic

Nedostatky v požární bezpečnosti bytových staveb
 (Miloslav Vítek)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135946 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Zhodnocení ekonomických dopadů požární ochrany staveb
 (Helena Teplá)

2020, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//qu3qd2// | Ekonomika a management / Management ochrany podniku a společnosti | Theses on a related topic

Podmínky požární bezpečnosti sakrálních staveb
 (Tomáš Svozil)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135943 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Požární bezpečnost staveb objektů tvořených kontejnerovými systémy
 (Lukáš Vohralík)

2016, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114178 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 a jeho adaptace do národního práva ČR s vlivem na požární bezpečnost staveb
 (Eva Macáková)

2014, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106453 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Vyhodnocení požární bezpečnosti staveb vybraných subjektů v Jihočeském kraji při zahájení a v průběhu jejich užívání
 (Tereza HAVLOVÁ TYMICHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x95zwm// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Analýza a návrh informačního systému výpočtů požární bezpečnosti staveb
 (David Černý)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115552 | Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Dřevostavby z pohledu požární bezpečnosti staveb
 (Jarmila Maková)

2014, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105225 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)