Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

krize

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)
Způsob plnění regulačních opatření vybraného územního samosprávného celku jako jeden ze systémů hospodářských opatření pro krizové stavy
 (Aneta KUČEROVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ss76y6// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Systém hospodářských opatření pro krizové stavy v ČR
 (Tomáš Juněc)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135990 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Theses on a related topic

Optimalizace potřeb nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy
 (Petra Adamušková)

2014, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105328 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

Regulační opatření jako jeden ze stupňů ekonomického opatření k řešení krizové situace
 (Martin BUKAČ)

2011, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2af1tj// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Hospodářská opatření pro krizové stavy a postavení obce s rozšířenou působností nebo obce určené v této oblasti
 (Martin STANĚK)

2010, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//25ddeh// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Vybrané úkoly orgánů státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy, ve prospěch obyvatelstva.
 (Josef VANĚK)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//672c1d// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Plánování věcných zdrojů vybraných obcí s rozšířenou působností pro řešení krizových stavů v rámci hospodářských opatření pro krizové stavy
 (Marie VINCENCIOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//m42fiw// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Způsob plnění regulačních opatření vybraného územního samosprávného celku jako jeden ze systémů hospodářských opatření pro krizové stavy
 (Aneta KUČEROVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ss76y6// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Systém hospodářských opatření pro krizové stavy v ČR
 (Tomáš Juněc)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135990 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Theses on a related topic

Optimalizace potřeb nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy
 (Petra Adamušková)

2014, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105328 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)