Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

občanská vybavenost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Analýza nákladů na státní správu obce s rozšířenou působností
 (Aneta Vráblíková)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x6urc/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Sociální práce na obci s rozšířenou působností s osobami bez přístřeší nebo v neadekvátním bydlení.
 (Petra Karlíková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x99o8/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Hospodářská opatření pro krizové stavy a postavení obce s rozšířenou působností nebo obce určené v této oblasti
 (Martin STANĚK)

2010, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//25ddeh// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Demografická analýza obcí správního území obce s rozšířenou působností Židlochovice
 (Ilona Zourková)

2020, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//az015i// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Hrozby a rizika správního obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice a jejich prevence
 (Monika Půlová)

2019, Diplomová práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ba6nyw// | Bezpečnost společnosti / | Theses on a related topic

Analýza působnosti a spolupráce složek integrovaného záchranného systému ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov
 (Luboš KOŠNER)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ngsdsv// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Krizová dokumentace obce s rozšířenou působností Český Krumlov
 (Michal JŮZKO)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//42dbws// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních služeb pro zdravotně postižené ve správním obvodu Písku jako obce s rozšířenou působností do roku 2030
 (Zuzana GRÓFOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//usrsk0// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Komunikační platforma pro optimalizaci řešení úkolů ve stálé pracovní skupině krizového štábu obce s rozšířenou působností
 (Michaela Mokrišová)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128203 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Theses on a related topic

Soil enzyme activities and microbial communities as bio indicators for soil recovery, health and quality in forest ecosystem in south Moravian region of the Czech Republic
 (Hanadi Abd Alrahman Ali Ananbeh)

2019, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//8146hd// | Chemie / Zemědělská chemie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)