Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Alokace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Nepřímé administrativní náklady v odvětví malých vodních elektráren
 (Klára SWEET)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//tj2kht// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Nepřímé administrativní náklady v odvětví malých vodních elektráren
 (Klára SWEET)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//og5kta// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Nepřímé administrativní náklady v odvětví malých vodních elektráren
 (Klára SWEET)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fizklz// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Nepřímé náklady v podniku jako aktuální problém
 (Radim Boček)

2006, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d94b7/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Kalkulace jako nástroj pro stanovení ceny výrobků
 (Andrea Bohuslavová)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jp90s/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Kalkulace a jejich využití pro rozhodování v konkrétním podniku
 (Vendula Grundová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tlug2/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Komparace přirážkové a ABC metody kalkulace ve farmaceutické výrobě
 (Pavla Kusá)

2009, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/73469 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Řízení nákladů a jejich kalkulace
 (Pavel John)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/qpy8d/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Alokace nákladů podnikovým procesům
 (Barbora Svobodová)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rwojy/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic