Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

activity based costing method of cost calculation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Využití kalkulací podle aktivit v konkrétním podniku
 (Juraj Kolčák)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h8ute/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

ABC ako metóda riadenia nákladov vybraného podnikateľského subjektu
 (Nikola Remetová)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/usk8y/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Přiřazování nákladů ve vybraném podniku
 (Jakub Kapusta)

2020, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/riz1h/ | Podniková ekonomika a management / | Theses on a related topic

Komparace přirážkové a ABC metody kalkulace ve farmaceutické výrobě
 (Pavla Kusá)

2009, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/73469 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Procesní řízení nákladů v konkrétním podniku
 (Peter Kelemen)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xxupw/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic