Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

3D geovizualizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
User Issues of Interactive 3D Geovisualizations
 (Lukáš Herman)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xaw2n/ | Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země | Theses on a related topic

EYE-TRACKING ANALÝZA KOGNICE INTERAKTIVNÍCH 3D MODELŮ
 (Lucie BARTOŠOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hb4184// | Geografie / Geoinformatika | Theses on a related topic

Návrh vhodného počítačového programu a zpracování uživatelského manuálu pro 3 D tisk geologických modelů
 (Tereza Budská)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141682 | Geologické inženýrství / | Theses on a related topic

Vybrané aspekty kartografické vizualizace dat senzorů
 (Karla Tynklová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h0s31/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

User Issues of Interactive 3D Geovisualizations
 (Lukáš Herman)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xaw2n/ | Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země | Theses on a related topic

Improving User Experience and Conversion Rates in E Commerce through Content in an Industry-specific B2B Environment
 (Adéla Hurtíková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80187 | Ekonomika a management / International Management | Theses on a related topic

Improving user experience of scientific software
 (Tomáš Truben)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i9rxk/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Testing environment for user studies of distorted triangle meshes in virtual reality
 (Petr ŠROUB)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//swo3z9// | Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství | Theses on a related topic

User Issues of Interactive 3D Geovisualizations
 (Lukáš Herman)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xaw2n/ | Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země | Theses on a related topic

User Issues of Interactive 3D Geovisualizations
 (Lukáš Herman)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xaw2n/ | Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)