Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Real 3D

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Human-Computer Interaction - spolupráce člověka a počítače
 (Hana Nápravníková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/68672 | Aplikovaná informatika / Kognitivní informatika | Theses on a related topic

Problematika human computer interaction se zaměřením na uživatelské rozhraní ve vybraných knihovních katalozích
 (Veronika Wernerová)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xrjhy/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Vliv oboru Human-computer interaction na uživatelská rozhraní
 (Jana Navrátilová)

2009, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/73367 | Systémové inženýrství a informatika / Informační a znalostní management | Theses on a related topic

Virtual Environment Kit for Visual Arts
 (Jiří Chmelík)

2013, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ymb4x/ | Informatika (čtyřleté) / Informatika | Theses on a related topic

Vliv formy 3D zobrazení na kognitivní zpracování geografických dat
 (Vojtěch Juřík)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nikze/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vliv formy 3D zobrazení na kognitivní zpracování geografických dat
 (Vojtěch Juřík)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nikze/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vliv formy 3D zobrazení na kognitivní zpracování geografických dat
 (Vojtěch Juřík)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nikze/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vliv formy 3D zobrazení na kognitivní zpracování geografických dat
 (Vojtěch Juřík)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nikze/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vliv formy 3D zobrazení na kognitivní zpracování geografických dat
 (Vojtěch Juřík)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nikze/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vliv pseudo 3D a 3D zobrazení na vnímání hloubky
 (Lukáš Dvorský)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bziyi/ | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)