Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

3d scena

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Vliv pseudo 3D a 3D zobrazení na vnímání hloubky
 (Lukáš Dvorský)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bziyi/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Možnosti programu Cinema 4D při tvorbě komplexni 3D scény
 (Martin Klíma)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/84434 | Aplikovaná informatika / Multimédia v ekonomické praxi | Theses on a related topic

Možnosti programu Cinema 4D při tvorbě komplexní 3D scény
 (Stanislava Bílková)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/41669 | Aplikovaná informatika / Multimédia v ekonomické praxi | Theses on a related topic

Vizualizace základních grafických primitiv a jevů v 3D scéně
 (Antonín Kühtreiber)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5qn0sj// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Vliv typu 2D a 3D vizualizace na kontextovou výbavnost
 (Šárka Žváčková)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ionr5/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Tvorba realistické 3D scény
 (Barbora Darmová)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lz90r/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

3D grafika a film: Tvorba filmových kulis s využitím CGI
 (Lucie Zdeňková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73299 | Aplikovaná informatika / Multimédia v ekonomické praxi | Theses on a related topic

3D model předpokládané přestavby lokality Zlín - Rybníky
 (Petr Bartošek)

2018, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ph6k59// | Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě | Theses on a related topic

Procedurální generování 3D scény v grafických enginech
 (Tomáš Ondřej)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10949 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Tvorba volně dostupné naučné 3D aplikace.
 (Michaela Portlová)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//8a7vo1// | Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)