Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

stereoskopie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Stereoskopie a kameraman
 (Vidu Gunaratna)

2013, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7768 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Kamera | Theses on a related topic

Stereoskopie v českém autorském filmu Heart Beat 3D Jana Němce
 (Darina Moravčíková)

2012, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7439 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Střihová skladba | Theses on a related topic

1. Teoretická část: Aspekty užití stereoskopie při tvorbě animovaného filmu 2. Praktická část: Jack a citronovník - 3D animovaný film
 (Oto DOSTÁL)

2013, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7ez35f// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Animovaná tvorba | Theses on a related topic

Film a třetí dimenze: Specifika filmové narace a obrazu v 3D kinematografii
 (Zdeněk Petlák)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kglln/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Možnosti zobrazení 3D scén pomocí stereoskopického zařízení
 (Martin FRIEDEL)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//oledwb// | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Dvojstředové promítání, anaglyfy
 (Hana Nečasová)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p48hv/ | Matematika / Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy | Theses on a related topic

Měření synchronizace stereoskopických kamer
 (Lukáš BERAN)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2kfkjl// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace | Theses on a related topic

3 D kinematografie v kameramanské praxi
 (Martin Tichovský)

2011, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/6867 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Kamera | Theses on a related topic

Aplikace pro pořizování 3D fotografií na platformě Android
 (Lukáš Janoška)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115846 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Prostorové zobrazení scény snímané stereoskopickou dvojicí kamer
 (Pavel Cagaš)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ms9qr/ | Informatika / Počítačová grafika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)