Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Financování

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Vznik a vývoj kurzu Management vědy v Akademii věd České republiky
 (Jiří Padevět)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//awmtgz// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

Vhodnost přímé volby prezidenta republiky v ústavním systému České republiky
 (Lucie Beranová)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qduz6/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Ochrana nemovitého kulturního dědictví v právní úpravě České republiky a Portugalské republiky
 (Miroslav Magrot)

2013, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qtolf/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Nabývání státního občanství České republiky udělením a pozbývání státního občanství České republiky
 (Tereza HAVLOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//cnakp7// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Nabývání státního občanství České republiky udělením a pozbývání státního občanství České republiky
 (Ruslan HLOVIAK)

2020, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//gr3219// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Application of modern data science to genomics and clinical research
 (Andrea Grioni)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/blwke/ | Genomika a proteomika / | Theses on a related topic

Hodnocení vědy a výzkumu v ČR na příkladu konkrétní vědecké instituce
 (Kryštof Kušiak)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71963 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)