Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Alokace nákladů v konkrétním podniku
 (Gilda Görcsösová)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/klgu0/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Alokace nákladů a výnosů v Nemocnici Jihlava, p. o.
 (Jitka Neuwirthová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//sxuszt// | Ekonomika a management / Finance a řízení | Theses on a related topic

Alokace nákladů podnikovým procesům
 (Barbora Svobodová)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rwojy/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Vliv použitého způsobu alokace společných nákladů na ocenění zásob vlastní výroby.
 (Hana Beníčková)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1dv964// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Alokace režijních nákladů na vybrané produkty dopravního podniku
 (Eliška MACHÁŇOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//71g811// | Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika | Theses on a related topic

Alokace režijních nákladů na vybrané produkty dopravního podniku
 (Eliška MACHÁŇOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ynl7nq// | Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika | Theses on a related topic

Analýza alokace nepřímých nákladů ve výrobní společnosti
 (Alica Bekešová)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/90765 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Problematika řízení a alokace režijních nákladů v podmínkách výrobních podniků
 (Petr NOVÁK)

2009, Disertační práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4qlhcf// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Alokace nepřímých nákladů
 (Petra Koštuříková)

2006, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oww8x/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

PREVENCE ALIMENTÁRNÍCH NÁKAZ A VYHODNOCENÍ REŽIJNÍCH NÁKLADŮ V
 (Arne Žurek)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

http://theses.cz/id/n6p4q4/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)