Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Náklady

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Alokace režijních nákladů na vybrané produkty dopravního podniku
 (Eliška MACHÁŇOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//71g811// | Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika | Theses on a related topic

Alokace režijních nákladů na vybrané produkty dopravního podniku
 (Eliška MACHÁŇOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ynl7nq// | Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika | Theses on a related topic

Alokace nákladů a její vliv na dosahování nákladových úspor
 (Hana Deduchová)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//a1ixnm// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Problematika řízení a alokace režijních nákladů v podmínkách výrobních podniků
 (Petr NOVÁK)

2009, Disertační práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4qlhcf// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Analýza alokace režijních nákladů ve stavební firmě
 (Radana HANÁČKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2jkfoc// | Ekonomika a management / Finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Alokace nákladů jako nástroj dosahování nákladových úspor podniku
 (Radka Němcová)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//zudlpo// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Vliv použitého způsobu alokace společných nákladů na ocenění zásob vlastní výroby.
 (Hana Beníčková)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1dv964// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Alokace nepřímých nákladů - problém volby rozvrhové základny
 (Dagmar Hlaváčová)

2006, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gkl5s/ | Ekonomika a management / Podnikové hospodářství | Theses on a related topic

Alokace režijních nákladů na vybrané produkty dopravního podniku
 (Eliška MACHÁŇOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//71g811// | Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika | Theses on a related topic

Aplikace metody Target Costing ve společnosti Elprom service s.r.o.
 (Hana Chřibková)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/96477 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)