Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

veřejný statek

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Klimatická změna a Nepál - změny a potřeby v oblastech institucí, adaptačních opatření a souvisejícím financování v Nepálu
 (Tek Jung Mahat)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gbzd3/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Theses on a related topic

Odměňování a motivace zaměstnanců – porovnání veřejného a soukromého sektoru
 (Lukáš Malý)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/isfii/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Srovnání postavení a úlohy interního auditu (dále IA) v subjektech veřejného zájmu a obchodních společnostech
 (Jakub Salátek)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/bj2oz/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice a jejich přínos pro rozvoj měst na příkladu SMART CITY
 (Pavel Bek)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/krn4a/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Partnerství obcí a měst a jeho úloha v lokálním a v regionálním rozvoji
 (Zuzana Kohoutková)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/eprwo/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Komparace činnosti a hospodaření vybrané soukromé a veřejné střední školy
 (Jolana Koupá)

2011, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u2u1s/ | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářská, správní a kulturní studia | Theses on a related topic

Podpora klubové a festivalové kultury v Ústeckém kraji z veřejných grantů a soukromého sektoru
 (Monika Holubová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tka8p/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Veřejné osvětlení jako veřejný statek
 (Vojtěch NÁVĚLEK)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//s4o0b9// | Humanitní studia / Anglická filologie - Aplikovaná ekonomická studia | Theses on a related topic

Je zdravotnictví veřejný nebo soukromý statek?
 (Zuzana Rubešová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/24995 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)