Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

interferon gama

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Využití metod Interferon- gamma release assay(IGRA)v laboratorní diagnostice tuberkulózy
 (Marcela BEDNÁŘOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//f5k79k// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Vliv interferonu gama (IFN-\recke{gamma})a specifických polyklonálních protilátek na průběh experimentální perorální infekce \kur{Encephalitozoon cuniculi in vivo}
 (Jiří JELÍNEK)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//83de8i// | Biologie / Klinická biologie | Theses on a related topic

Analýza transkripce a posttranslační modifikace signálních proteinů STAT 1 a STAT 3 v nádorové buňce
 (Lenka Humpolíková Adámková)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q46r6/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Role caveolae a caveolinů v regulaci zánětu
 (Barbora Svobodová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a90cz/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Role caveolinů v regulaci základních buněčných procesů u endoteliálních a imunitních buněk
 (Michaela Macečková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/blvb2/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic