Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

malignant melanoma

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Chromozomální změny u maligního melanomu cévnatky
 (Michaela Kosová)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m3nwf/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Terapeutický potenciál modulace intracelulárních signálních drah v buňkách maligního melanomu
 (Veronika Oralová)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wkivz/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Účinky benzo(c)phenanthridinových alkaloidů na buňky maligního melanomu
 (Jindřiška Hammerová)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x4gky/ | Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie | Theses on a related topic

Modely predikující incidenci zhoubných nádorů na příkladu zhoubného melanomu v ČR
 (Mariya Antonova)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q0z4j/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Molekulárně cílená terapie maligního melanomu
 (Kateřina Growková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ep2xt/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Informovanost veřejnosti o prevenci maligního melanomu
 (Šárka Bednářová)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wi67k/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Hybridní PET/CT vyšetření u pacientů s maligním melanomem
 (Eliška Kafková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6p5wdo// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Plán ošetřovatelské péče pro pacienta po odstranění maligního melanomu s extirpací sentinelové uzliny
 (Vladimíra HULÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//jj86a6// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Problematika péče o pacienta s vícečetnou incidencí mozkových metastáz maligního melanomu v období adolescence
 (Gabriela DESAŤOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ln89h4// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)