Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

biodegradation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Engineering of the synthetic metabolic pathway for biodegradation of an environmental pollutant
 (Pavel Dvořák)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gyoy9/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Crystallographic study of haloalkane dehalogenase DhaA mutant variant DhaA12 and DhaA31 and analysis of substrate biodegradation by DhaA31
 (Maryna LAHODA)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vn2xd7// | Biofyzika / | Theses on a related topic

Biodegradace barviv smíšenými kulturami ligninolytických hub a kvasinkových organismů
 (Pavlína ŠLOSARČÍKOVÁ)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ee0yox// | Biologie / | Theses on a related topic

Bakteriální biodegradace polyetylenu
 (Romana Kopecká)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p3h3d/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Biodegradace sulfidových minerálů
 (Šárka Bořilová)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pl2er/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Theses on a related topic

Alternativní dodávky kyslíku pro aerobní biodegradaci ropných uhlovodíků
 (Jan Blažek)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h9dfj/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Vliv biodegradace na fázový přechod II - I isotaktického polybutenu-1
 (Adam Smetana)

2022, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//oaeulh// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Biodegradace syntetických barviv houbovými kulturami za pomocí rotačního diskového bioreaktoru
 (Jana VEJROSTOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//fvcx1b// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Vliv biodegradace na fázový přechod II - I isotaktického polybutenu-1
 (Adam Smetana)

2022, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//oaeulh// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Mikroorganismy v procesech biologického rozkladu plastů
 (Nikola Skočovská)

2022, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/148445 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)