Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

metabolicke inzenyrstvi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Metabolické inženýrství biosyntézy manumycinových antibiotik u streptomycet
 (Matouš Čihák)

2015, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//9mrrea// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Využití mikrofluidiky v metabolickém inženýrství
 (Pavel Solanský)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kx0ac/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Využití mikrofluidiky v metabolickém inženýrství
 (Pavel Solanský)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wsjx0/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Inženýrství Pseudomonas putida pro ko-utilizaci a zužitkování celobiózy s glukózou
 (Dalimil Bujdoš)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yjj5a/ | Mikrobiologie / | Theses on a related topic

Moderní přístupy inženýrství ko-utilizace směsí sacharidů z rostlinné biomasy v bakteriích
 (Dalimil Bujdoš)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dfgay/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Engineering of the synthetic metabolic pathway for biodegradation of an environmental pollutant
 (Pavel Dvořák)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gyoy9/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Validita odhadu metabolické aktivity pomocí komerčně dostupných chytrých hodinek
 (David Kopecký)

2023, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//atk3uk// | Energetické a termofluidní inženýrství / | Theses on a related topic

Vývoj nových biodegradabilních polymerních fólií pro tkáňové inženýrství
 (Michal Puchrík)

2023, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//14nqpl// | Nanotechnologie / | Theses on a related topic

Teoretické nástroje pro inženýrství tunelů v proteinech
 (Tereza Ghazalová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gbiqo/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Metabolické poruchy acidobazické rovnováhy
 (Patrik Štych)

2018, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//9olkxx// | Zdravotní laborant / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)