Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

microfluidics

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Application of microfluidics in enzyme research and engineering
 (Tomáš Buryška)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b1abl/ | Biologie (čtyřleté) / Mikrobiologie | Theses on a related topic

Plasmonics and microfluidics – solving of detection and chemical transformation tasks
 (Vasilii Burtsev)

2022, Disertační práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//l9wqfj// | Chemie a technologie materiálů (čtyřleté) / | Theses on a related topic

Microfluidics for the analysis of biologically important substances
 (Roman Tomáš)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/foxqn/ | Chemie (čtyřleté) / Analytická chemie | Theses on a related topic

Vysoce výkonná charakterizace nových biokatalyzátorů pomocí mikrofluidiky
 (Michal Vašina)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qcm5o/ | Chemie / Biofyzikální chemie | Theses on a related topic

Využití mikrofluidiky při charakterizaci substrátové specificity halogenalkandehalogenas
 (Michal Vašina)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d3m3z/ | Chemie / Biofyzikální chemie | Theses on a related topic

Využití mikrofluidiky v metabolickém inženýrství
 (Pavel Solanský)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kx0ac/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Využití mikrofluidiky v metabolickém inženýrství
 (Pavel Solanský)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wsjx0/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Nanoimprint meets microuidics: development of high-resolution metal wires from nanoparticle ink filled capillaries
 (Barbora KŘIVOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1w3z56// | Fyzika / Nanotechnologie | Theses on a related topic

Kontinuální syntéza nanočástic pomocí mikrofluidiky
 (Kristýna Kuklová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//vfic39// | Inženýrství a management / | Theses on a related topic

Mikrofluidika a nanotechnologie pro bioanalýzy
 (Petra Jusková)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k74tt/ | Chemie (čtyřleté) / Analytická chemie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)