Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

veřejná infrastruktura

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Modulární výstavba jako nástroj (forma) řešení staveb občanské vybavenosti
 (Petr Slavík)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/r3k70/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Modulární výstavba jako nástroj (forma) řešení staveb občanské vybavenosti
 (Petr Slavík)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/r3k70/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Modulární výstavba jako nástroj (forma) řešení staveb občanské vybavenosti
 (Petr Slavík)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/r3k70/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Automated Infrastructure Deployment on Public and Private Cloud as a Part of Continuous Integration Process
 (Šimon Obetko)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/frrux/ | Informatika / Paralelní a distribuované systémy | Theses on a related topic

Public Key Infrastructure (PKI) - návrh metrik pro výběr
 (Jan Zdvořáček)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/55498 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

The Public-Private Partnership in the infrastructure of the Netherlands and the Czech Republic
 (Alena Procházková)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29719 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Infrastruktura veřejného klíče
 (Petr SOUKUP)

2012, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//j1g7s1// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Informace veřejného sektoru a otevřená datová infrastruktura
 (Matěj Nešetřil)

2013, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iqjpq/ | Aplikovaná informatika / Informatika ve veřejné správě | Theses on a related topic

Public Private Partnership (PPP) jako možnost financování dopravní infrastruktury
 (Kristýna TUČKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1pe6l7// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Theses on a related topic

Oceňování dopadů regionálních rozvojových projektů - občanská vybavenost
 (Veronika Lášticová)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/efh43/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)