Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Územní plánování

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Analýza dopravní infrastruktury a tvorba pasportu pozemních komunikací (PPK) obce Křoví, jako podkladu pro přidělení dotačního titulu pro rekonstrukci komunikací a chodníků
 (Luboš Mencler)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/hdd13/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Historie dopravní infrastruktury a budování dálkových kapacitních komunikací v českých zemích a jejich vliv na bezpečnost a plynulost dopravy
 (Michal Kolíska)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xa8vi/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Analýza dopravní infrastruktury v Praze a okolí pro velké sportovní, kulturní a průmyslové akce
 (Michal Hrabák)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77639 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Problémy dopravní infrastruktury v okolí obce Rudná a možnosti jejího řešení
 (František Horák)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/m3ojh/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Posouzení rozsahu infrastruktury a její kapacity na trati č. 230 Havlíčkův Brod Kolín pro současný a výhledový rozsah provozu
 (Viktor Matějka)

2016, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//d7zp2j// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

Posouzení rozsahu infrastruktury a její kapacity na trati Valašské Meziříčí - Ostrava pro současný a výhledový rozsah provozu
 (Stanislav Solánský)

2011, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//q96moo// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

Právní vztahy k nemovitostem při realizaci veřejné dopravní a technické infrastruktury
 (Anna Volencová)

2014, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ooogg/ | Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem | Theses on a related topic

Realizace územního systému ekologické stability a dopravní infrastruktura
 (Tereza Křepelková)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lpdf5/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Centrum Ostravy a způsob jeho architektonicko-urbanistického řešení v šedesátých letech 20. století (důvody přestavby, soutěž, studie, realizace, inspirace)
 (Viktor BAUMGARTNER)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//wn3r3v// | Historické vědy / Historie a ochrana průmyslového dědictví | Theses on a related topic

Územní studie revitalizace centra obce Chuchelná
 (Jakub Fichna)

2010, Diplomová práce, Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/83992 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)