Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kompetence pedagoga volneho casu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Požadované a výstupní kompetence pedagoga volného času jako absolventa Teologické fakulty Jihočeské univerzity
 (Irena ODLEVÁKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//v1o3k6// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Sociálně pedagogické aspekty práce pedagoga volného času
 (Zdenka Bucňáková)

2017, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vs1rgu// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Sociálně pedagogické aspekty práce pedagoga volného času
 (Zdenka Bucňáková)

2018, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//896d5j// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

KOMPETENCE PEDAGOGŮ VOLNÉHO ČASU PRO PRÁCI S DĚTMI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
 (Pavlína TYMLOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//a2w6mt// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Theses on a related topic

Profil a kompetence sociálního pedagoga vůči jiným pomáhajícím profesím
 (Lenka Čerstvá)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nvquk/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Rozvoj profese pedagoga volného času od roku 1989 do současnosti
 (Ivana Vladíková)

2017, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//yac1a3// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Motivace volnočasového pedagoga k volbě svého zaměření (Příklady 3 osobností volnočasových pedagogů)
 (Iva Kotorová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//itb2jp// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Profil pedagoga volného času
 (Lenka ŠVAJGROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//mmooli// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Role sociálního pedagoga ve volném čase dětí a mládeže
 (Kateřina Kastnerová)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//9e4t63// | 75-32-N / 06 Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Role vybraných prvků výchovy prožitkem v profilaci pedagoga volného času
 (Justina CEEOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//k0glzc// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)