Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

urbář

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Jenšovská rychta v raném novověku (Příspěvek k hospodářským a sociálním dějinám panství Rohozec)
 (Monika Smorádková)

2017, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//hyzdsg// | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Edice Josefa Hladkého Amfora a její zpracování v Moravské zemské knihovně v Brně
 (Dominika Miholová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x9pen/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Sociálně-psychologické aspekty prodeje limitované edice výrobků
 (Barbora Bradáčová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/bg4sf/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Edice O. F. Bablera Hlasy a její zpracování v Moravské zemské knihovně v Brně
 (Karolína Truksová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zd3nu/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Štěpán z Dolan a jeho traktát Antihus (edice)
 (Miluše Moučková)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jzrzn/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Theses on a related topic

František Gregor Emmert: 22. symfonie 2000 Laudate Dominum. Kritická edice
 (Anna Laborová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/grit4/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

Památky práva horenského Markrabství moravského. Pramenná edice.
 (Zdeněk Vostrý)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ldece/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Theses on a related topic

Místo edice Kamarádi ve vydavatelském profilu nakladatelství Albatros
 (Martina Zbořilová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nmf3i/ | Filologie / Literatura a mezikulturní komunikace | Theses on a related topic

Edice pamětní knihy šlapanické farnosti
 (Tomáš Silly)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ohaks/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)