Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Přístup, využívající, zapojení, více, smyslů

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Specifické poruchy učení u žáků střední školy
 (René Sabl)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/efxbw/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Theses on a related topic

Využití informačních a komunikačních technologií při vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení
 (Zdeňka Fejfarová)

2014, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//mmu25s// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Specifické poruchy v učení matematice na 2. stupni ZŠ ve vztahu k informačním technologiím
 (Andrea BRABCOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//0t8q9n// | Specializace v pedagogice / Mu-ITu | Theses on a related topic

Počítačové programy pro výuku a reedukaci žáků se speciálními potřebami (Logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení)
 (Monika Radvanová)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yrev9/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Using Interactive Exercises in English Lessons
 (Štěpánka STAŇKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6iglat// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a matematika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Interactive Homework Exercises for Yourng Learners in ELT
 (Jana Mikulová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//25pfm5// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice | Theses on a related topic

Interactive Boards in ESL Learning at Secondary School
 (Marcela Lexová)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g46h6/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Inovace výuky matematiky na 2. stupni ZŠ za pomoci interaktivní tabule a interaktivních cvičení
 (Jakub ROMBA)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//8qotuj// | Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Interaktive Tafel im Fremdsprachenunterricht
 (Dagmar Kučerová)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tczwm/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - německý jazyk | Theses on a related topic

Possibilities of Active Participation of Students with SLD in Learning English Language
 (Alena Večeřová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m0hwg/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)