Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kost pánevní

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Odhad pohlaví na základě výrazně fragmentární a nekompletní kosti pánevní
 (Tereza Podškubková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zlmup/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Analýza tvaru lebky recentních a fosilních varanů užitím metod 2D geometrické morfometrie
 (Nikoleta Dubjelová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eg5mc/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Fylogeneze a geometrická morfometrie lebek vybraných druhů rodu Apodemus (Rodentia: Murinae)
 (Karolína Dúhová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qzfno/ | Zoologie / | Theses on a related topic

Geometrická morfometrie u pacientů s okulo-aurikulo-vertebrálním spektrem
 (Petra ŠVIHLÍKOVÁ POLÁČKOVÁ)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//b41n0d// | Stomatologie / | Theses on a related topic

Využití geometrické morfometrie pro identifikaci kryptické diverzity ryb
 (Veronika KOPŘIVOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//9vo7fn// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Theses on a related topic

Komparační studie lebky primátů a člověka pomocí geometrické morfometrie 2D, metody analýzy význačných bodů
 (Martin Gahura)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h7ay5/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Tafonomické změny lidské lebky z pohledu geometrické morfometrie
 (Mikoláš Jurda)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sf7vu/ | Biologie člověka / Antropologie | Theses on a related topic

A Study of Human Craniofacial Variation by Using Geometric Morphometrics
 (Petra Urbanová)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ptztm/ | Biologie (čtyřleté) / Antropologie | Theses on a related topic

Morfometrie lidských rtů: studie sexuálního dimorfismu
 (Zuzana Kotulanová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mie2t/ | Antropologie / | Theses on a related topic

Odhad pohlaví na základě výrazně fragmentární a nekompletní kosti pánevní
 (Tereza Podškubková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zlmup/ | Antropologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)