Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

porovnanie metod

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Porovnanie metód a spôsobov získania kapitálu
 (Peter Fekiač)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/wx8rz/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Simulačné porovnanie metód pre výber vysvetľujúcich premenných v regresnom modeli
 (Alžbeta Javorová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/81184 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Porovnanie alternatívnych metód práce s chýbajúcimi hodnotami v regresných modeloch
 (Barbora Šicková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73863 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Porovnanie metód hodnotenia bonity vo vybraných komerčných bankách
 (Iveta Vydúreková)

2006, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ccftx/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Porovnanie metód machine learningu pre analýzu kreditného rizika
 (Bohumír Bušo)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51844 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic

Porovnanie metód riešenia indukovanej statickej a dynamickej anizeikonie
 (Daniela KRATKOCZKÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lhbens// | Specializace ve zdravotnictví / Optometrie | Theses on a related topic

Porovnání metod výpočtů vzdálenosti poruch na vedeních přenosové soustavy
 (Martin Remeň)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143898 | Elektroenergetika / | Theses on a related topic

Zjišťování skrytých vad materiálu pomocí NDT metod
 (Pavol Kurej)

2017, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9axbtd// | Procesní inženýrství / Řízení jakosti | Theses on a related topic

Porovnání oceňovacích metod a jejich uplatnění při ocenění vybraného podniku
 (Matúš Kuchálik)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//63cmpe// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)