Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rozhodovaci strom

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Rozhodovací stromy v právu
 (Ondřej Zeman)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lx9k5/ | Aplikovaná informatika / Informatika ve veřejné správě | Theses on a related topic

Rozhodovací stromy pro modelování rizika nesplacení
 (Ondřej Dušek)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/81179 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

Rozhodovací stromy
 (David Hynek)

2010, Bakalářská práce, UHK, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB287 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Rozhodovací stromy a jejich aplikace při analýze dat
 (Tomáš Hejret)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108605 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Rozhodovací stromy a jejich aplikace v analýze obrazu
 (Helena Nedošínská)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115863 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Rozhodovací stromy pro biomedicínské inženýrství
 (Petr Pěnka)

2013, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//i7dx1v// | Biomedicínská informatika / | Theses on a related topic

Využití logistické regrese a rozhodovacích stromů při úpravě credit scoringových modelů.
 (Martin Dechet)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vfhob/ | Matematika / Finanční matematika | Theses on a related topic

Využití rozhodovacích stromů v cílené reklamě
 (Michal Freyvald)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75125 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

Využití rozhodovacích stromů v manažerské praxi
 (Hanna Lapiankova)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69787 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Binární klasifikace pomocí rozhodovacích stromů
 (Anh Tuan Hoang)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73742 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)