Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

orchestra

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Sekcia bicích nástrojov orchestra opery Národného divadla v Brne
 (Gabriel Chila)

2014, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/xfuiu/ | Hudební umění / Hra na bicí nástroje | Theses on a related topic

Koncertní mistři Chicago Symphony Orchestra
 (Sandra Nikol VLČKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//o1mus3// | Hudební umění / Housle | Theses on a related topic

Aktualizace webové aplikace společnosti Capellen Orchestra
 (Marie Dorušková)

2017, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//l4pwhd// | Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika | Theses on a related topic

Animovaný hudební klip, Nauzea Orchestra Zoo
 (Marie NOVÁČKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7n2mw4// | Výtvarná umění / Intermediální tvorba, specializace Animovaná a interaktivní tvorba | Theses on a related topic

Bohemian Guitar Orchestra
 (Lucie KUNÁTOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1yotlc// | Teorie a dějiny hudebního umění / Muzikologie | Theses on a related topic

Multimediální žánr a jeho aplikace na projektu Lewron orchestra
 (Michal Wronka)

2012, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//9npt6l// | Dramatická umění / Audiovizuální komunikace a tvorba | Theses on a related topic

"INDUSTRIAL ORCHESTRA"
 (Miroslav SCHOVANEC)

2010, Diplomová práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//elrear// | Výtvarná umění / Užité umění | Theses on a related topic

YouTube Symphony Orchestra marketingový pohled
 (Josef Korda)

2010, Diplomová práce, Janáčkova akademie múzických umění v Brně

http://theses.cz/id//j4itzn// | Hudební manažerství / | Theses on a related topic

Orchestra of the Age of Enlightenment
 (Gabriela Hyžíková)

2006, Bakalářská práce, Janáčkova akademie múzických umění v Brně

http://theses.cz/id//7c5zt8// | Hra na hoboj / | Theses on a related topic

Novodobá historie symfonického orchestru v Mariánských Lázních
 (Martin Hejn)

2016, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/or6pw/ | Hudební umění / Hra na fagot | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)