Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Fosforečnanová skla

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Stříbrno-zinečnatá fosforečnanová skla s obsahem oxidů těžkých kovů
 (Jan Chmelík)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yqc9oa// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Theses on a related topic

Bioaktivní fosforečnanová skla
 (Klára Svobodová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//tw42bi// | Farmakochemie a medicinální materiály / | Theses on a related topic

Fosforečnanová a borofosforečnanová skla modifikovaná oxidy trojmocných kovů
 (Antonín Račický)

2017, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//z5fdwq// | Chemie a technologie materiálů / Chemie a technologie anorganických materiálů | Theses on a related topic

Skla systémů PbO(ZnO)-Sb\dindex{2}O\dindex{3}-P\dindex{2}O\dindex{5}
 (Soňa Kelarová)

2012, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bedlav// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Theses on a related topic

Vliv oxidu titaničitého na termické chování a vlastnosti niobáto-fosfátových skel
 (Daniel Šmída)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7a2egh// | Anorganické a polymerní materiály / Anorganické materiály | Theses on a related topic

Vliv přídavku La\dindex{2}O\dindex{3} na termické chování a vlastnosti \nl{}fosforečnanových skel
 (Jan Chmelík)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//i1spxx// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

Studium termického chování zinečnatých fosfáto-wolframátových skel.
 (Antonín Račický)

2011, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//kikmp1// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

Vliv oxidu titaničitého na termické chování a vlastnosti niobáto-fosfátových skel
 (Daniel Šmída)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7a2egh// | Anorganické a polymerní materiály / Anorganické materiály | Theses on a related topic

Vliv přídavku La\dindex{2}O\dindex{3} na termické chování a vlastnosti \nl{}fosforečnanových skel
 (Jan Chmelík)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//i1spxx// | Chemie a technická chemie / | Theses on a related topic

Vlákny vyztužené polymerní kompozity: příprava, mechanické vlastnosti a termická analýza
 (Konstantinos Karvanis)

2021, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6mthrr// | Process Engineering / Tools and Processes | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)