Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

železniční doprava

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Přeshraniční železniční doprava na bývalé československo-německé, po roce 1945 československo-polské státní hranici v úseku Hrádek nad Nisou - Bohumín.
 (Marcel Kroupa)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/igrf8/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Škody na přejezdech v železniční dopravě
 (Josef Tezaur)

2010, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//oiyodo// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Vysídlení původního německého obyvatelstva z Děčínska a následné dosídlení českým obyvatelstvem
 (Jiří KUNC)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ky8cf2// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Socioekonomický vývoj Mikulova v kontextu odsunu německého obyvatelstva
 (Pavlína Pírková)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ud9vq/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch | Theses on a related topic

Dynamika obyvatelstva okresů (české části) německého pohraničí
 (Stanislav HÁJEK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6dlkfq// | Geografie / Ekonomická a regionální geografie | Theses on a related topic

Historie pohraniční obce Zdobnice: Proměna obce v kontextu výměny obyvatelstva po roce 1945
 (Andrea Schöpsová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hzwiu/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic