Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Odra

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Vývoj koryta Odry na území přírodní památky Hraniční meandry Odry v městské části Bohumín-Kopytov
 (Kateřina Raszková)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115430 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Historický vývoj koryta Odry na území CHKO Poodří
 (Aneta Krakovská)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98138 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Analýza antropogenního impaktu na morfologii koryta a nivy vybraného úseku řeky Odry (od soutoku s Ostravicí)
 (Karolína POLZEROVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//mb1pa9// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Theses on a related topic

Hodnocení reálného stavu koryta a nivy Hluchové
 (Natália HANTÁKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//um7g6d// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Theses on a related topic

Mapování účinku jarní povodně 2006 na nivu Dyje (NPPOdyjí)
 (Martin Braun)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yato3/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Biogeomorfologické mapování údolní nivy horní Svratky
 (Lucie Kašparová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wr358/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Zhodnocení kvality vody a bahenních sedimentů na rybářském revíru Odra 2A/5 (Svinovské tůně) a ODRA 2A/6 (Rezávka Dolní)
 (Ivana Řezníčková)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92265 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Sanačně – rekultivační stavby v rámci společnosti DIAMO s.p. o.z. ODRA
 (Pavel Růžička)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108313 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Ekonomická analýza projektu vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe
 (Petr Velek)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/55644 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Przemiany j\c{e}zykowe ludno\'sci regionu wodzis\l{}awskiego pos\l{}uguj\c{a}cej si\c{e} gwar\c{a} \'sl\c{a}sk\c{a} (na przyk\l{}adzie wsi Olza i Odra)
 (Joanna DANSZCZYK)

2012, Disertační práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3uzbg9// | Filologie / Polský jazyk | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)