Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Mentální postižení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 33 theses)
Koncept komunitního vzdělávání jako edukační strategie žáků se sociálním znevýhodněním a oblast pro působení profese sociálního pedagoga
 (Markéta Jurčíová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b25hc/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Psychohry jako nástroj rozvoje sociálních dovedností žáků se sociálním znevýhodněním na ZŠ
 (Jindra Kindermannová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x80e9/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Odborná praxe žáků střední školy se sociálním zaměřením
 (Marie Lániková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x3lj6/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Spokojenost žáků středních škol se sociálním klimatem školní třídy
 (Pavla Kopecká)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/advpp/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Sociální interakce u žáků se sociálním znevýhodněním na prvním stupni základní školy
 (Šárka Pajurková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zttzh/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Souvislost úrovně motorických dovedností se sociálním fungováním dětí ve třídě
 (Eva Kočicová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n7bzc/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Minimální preventivní program vybraného sociálně patologického jevu u žáků s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním
 (Jana Macáková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//aiubrl// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro vychovatele | Theses on a related topic

Tvorba a zaměření individuálního vzdělávacího programu žáka s Downovým syndromem s ohledem na jeho budoucí pracovní uplatnění
 (Miluše Málková)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM544 | Vychovatelství / Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii | Theses on a related topic

Komparace kresby lidské postavy u dětí s LMP a u dětí s mimořádným nadáním
 (Martina Kýrová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u55as/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Aktivizační program muzikoterapie u žáka s autismem
 (Jana Slavíčková)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wm8mw/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 33 theses)