Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

drogy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Koncepce primární protidrogové prevence a vybrané programy primární protidrogové prevence pro školy v Libereckém kraji
 (Marek Teplík)

2012, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//e4wdpf// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Protidrogová primární prevence u žáků střední odborné školy umístěných ve výchovném ústavu
 (Ondřej Harant)

2016, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zu5btt// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Theses on a related topic

Primární prevence drogových závislostí u studentů středních škol v teritoriu hlavního města Prahy
 (Pavlína Přibylová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/okt3e/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Primární prevence v oblasti opioidů na základní škole
 (Antonín DAVÍDEK)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8jwhi3// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Drogy a primární prevence na středních školách
 (Nikola HOLEČKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6d1y1x// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Primární protidrogová prevence se zaměřením na 1. stupeň základní školy
 (Veronika LAŠTOVICOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//s00fom// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

Protidrogová primární prevence u dětí na základních školách
 (Barbora MENŠÍKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ppu885// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Možnosti a efektivita protidrogové prevence na základních školách
 (Ján TKÁČ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//bexkxg// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Drogy a primární prevence drogových závislostí na středních školách
 (Pavlína Völflová)

2008, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pm7a9/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy | Theses on a related topic

Primární drogová prevence na základní škole
 (Blanka Balášová)

2006, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n99x6/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)