Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

agresori

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Osoba se zdravotním postižením jako agresor domácího násilí
 (Jana Cempírková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z7knx/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Oběti a pomoc agresorům domácího násilí
 (Tereza Chmelařová)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3kpv/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Domácí násilí v pocitech agresora
 (Martin Blahetek)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/stpc5/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Podpůrné faktory obětí agresorů
 (Kateřina PŘIBYLOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ynlens// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Domácí násilí z pohledu agresora
 (Marie KAŠPAROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yzdw64// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Osobnost agresora v kontextu šikany na základní škole
 (Lenka CHYTILOVÁ)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1tjpux// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Metody a techniky sociální práce využívané pro práci s agresorem šikany
 (Kateřina ROZSÁROVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//q2dhr0// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Podpora rodiny oběti domácího násilí při odchodu od agresora
 (Lucie ZBOŘILOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nfc0ug// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

ROLE AGRESORA A JEHO POSTAVENÍ V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU
 (Jana Běhávková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xw5ijg// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Ženy jako oběti domácího násilí ve Veselí nad Moravou
 (Štefan Vašek)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o0ivo/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)